Preekbeurten

WFD World Fellowshipday viering voor de gehele G.D.S
op zondag 22 januari in onze Vermaning in Middelstum

Aansluitend zal een inspiratiemiddag zijn over de toekomst & kern van de Doopsgezinden.

Op zondag 25 december 2022 gaan wij voor de kerstviering naar de
Doopsgezinde kerk in Groningen, Oude Boteringestraat 33.


Kerkdiensten en organiste

De diensten worden gehouden in de Doopsgezinde kerk, Trekweg 28, 9991 AN Middelstum.
Orgelspel in de diensten door Anna de Vries-Maarhuis, Hippolytushof 9, 9991 AV Middelstum,
tel. 0595-551507; e-mail anna.devries-maarhuis@ziggo.nl

Na corona
Na een periode van stilstand vanwege de corona, een voorzichtige start van onze kerkdiensten, eenmaal per maand.
We verheugen ons er op om elkaar weer te ontmoeten in het vertrouwde kerkgebouw.
Hoe het verder zal gaan in het najaar is voorlopig nog ongewis. We kijken eerst hoe het deze maanden bevalt.

Kerkeraad

Secretaris: mr. G.J.C. Schilthuis, Grachtstraat 12, 9991 BA Middelstum, tel. 0595-551763;
e-mail. g.en.l.schilthuis@12move.nl

Bankrekening

ABN AMRO-bank: NL22ABNA0476717140 ten name van de Doopsgezinde gemeente Middelstum.